פרטים נוספים

מסך TV בסלון מוסתר בתוך רהיט, ועולה ממנו בעזרת מעלית מיוחדת בבית בירושלים – עיצוב – שרה הורמן