פרטים נוספים

רמקולים סמויים בתקרת סלון בתצורה של קולנוע ביתי. עיצוב – אשר אלבז